जारको पानी खाँदै हुनु्हुन्छ भने होसीयार, हेर्नुहोस यो भिडियो

0

उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेर पिउने जारको पानी पनि दूषित पाइएको छ । जारको पानीमा ९७ प्रतिशतसम्म कोलिफर्म र १० प्रतिशतसम्म फेइकल भेटिएपछि शुद्ध मानिएको जारको पानीसमेत पिउन योग्य नभएको पाइएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न स्रोतबाट आएका पानी मात्र नभई जारबाट ल्याइने पानी पनि अयोग्य पाइएको छ।

एक व्यतीले आफ्नो घरमा प्रयोग गर्न ल्याएको पानीमा मरेको किरा भेटिएको राम्रो सँग देख्न सकिने छ । यसरी किरा भेटिएको भने पहिलो पटक होइन यो भन्दा अगाडी पनि धेरै पटक यस्ता समस्या आएका छन् ।

Leave a Reply